Ce cuie să folosim și unde?

Există zeci de tipuri și mărimi diferite de cuie, așadar este important să alegem cuiul adecvat pentru lucrarea pe care o avem de fă­cut. Mai jos vă sunt enumerate cele mai răs­pândite tipuri de cuie și utilizările lor:

Cui de sârmă rotund Acesta este cuiul ideal pentru lucrări la care aspectul nu contează prea mult, deoarece florile cuielor rămân vi­e zibile pe suprafața lemnului. Totuși, piesele a de lemn care urmează a fi bătute în cuie tre­- buie să aibă grosimi relativ mari, altfel corpul rotund al cuiului le poate crăpa. Dimensiuni­le disponibile sunt între 20 și 150 mm.

Cui de sârmă oval Folosit la lucrări de tâmplărie, acesta arc un risc mult mai mic de a despica lemnul, cu condiția ca axa sa longitudinală să fie așezată pe direcția fibrei lemnului. Floarea acestui cui poate fi lovită până la nivelul lemnului sau îngropată, iar gaura lăsată în urmă umplută cu chit de lemn, cu ajutorul unui poanson. Dimensiunile disponibile sunt între 25 și 150 mm.

Cui cu cap pierdut Acesta este un cui ro­tund de o finețe mult mai mare, al cărui cap este special proiectat pentru a fi împins sub suorafata lemnului. La fel, gaura lăsată, de cui este umplută cu chit de lemn. Dimensiunile disponibile sunt între 12 și 250 mm.

știft de Ismbriuri Acesta este un cui rotund foarte subțire, pentru tâmplărie fină și pentru fixarea cornișelor. Capul mic intră ușor in lemn, fiind apoi acoperit cu chit de lemn. Di­mensiunile disponibile sunt între 15 și 50 mm.

Țintă Capul mare al țintei o face să fie foarte bună pentru prinderea covoarelor, a tapițeri­ilor și a stofelor de lemn. Dimensiuni dispo­nibile: 6-30 mm.

Cui de fixare Un alt cui rotund, însă cu un cap mare, cuiul de fixare se folosește in pri­mul rând la montarea țiglelor și a cartonului smolit, precum și la gardurile de sarma. Cuiele de fixare folosite la exterior trebuie să fie galvanizate sau făcute dintr-un aliaj de alumi­niu. Dimensiuni disponibile: 20-100 mm.

Cui pentru rigips Corpul zimțat al cuiului este menit să mărească aderența acestuia in RIGIPS. Dimensiuni disponibile: 30 șt 40 mm.

Știft pentru plăci aglomerate Numit une­ori și Știft de adâncime, acesta servește la montarea foilor de PAL. Capul de forma rombică se adâncește în foaie, ascunzandu-se foar­te bine. Dimensiuni disponibile: 15-50 mm.

Cui pentru dușumea fără cap Acest cui plat se decupează dintr-o foaie de metal șt se folosește la montarea dușumelelor. Au o ade­rență bună, iar vârful neascuțit rupe fibrele lemnului, în loc să le împingă în lături, fapt ce evită crâparea lemnului. Dimensiuni dis­ponibile: 12-150 mm.

Piron cu cap rombic $i acest cui se obține tot din tablă și servește la fixarea scândurilor grele pe suprafețe de lemn sau zidărie. Oferă o bună aderență, fiind folosit, de exemplu, la montarea galeriilor de perdele pe pereți. Di­mensiuni disponibile: 25-200 mm.

Cui inelar Asigură o prindere fermă în lemn datorită inelelor de pe corp și este folosit de obicei pentru lemnul moale, de tipul cadrului roșu, în care cuiele obișnuite nu se prind prea bine. De asemenea este foarte folositor pentru prinderea PLACAJULUI sau a altor materiale sub formă de plăci întinse. Disponibil la di­mensiuni între 20 și 100 mm.

Cui de zidărie Acesta este un cui special, în­tărit care poate fi bătut direct în zidărie, însă nu trebuie să penetreze prea adânc fiindcă ac­țiunea sa de tip pană poate sparge o cărămidă sau un bolțar – o penetrare de 15 mm în zidărie dură este o medie acceptabilă. Protejați-vă ochii când folosiți cuie de zidărie, fiindcă acestea se pot sparge în bucăți. Dimensiuni disponibile: 15-100 mm.

Sfaturi pentru baterea cuielor

  • Când bateți cuie, folosiți întotdeauna tipul adecvat de ciocan pentru lucrarea respectivă
  • Când bateți în cuie două bucăți de lemn de grosimi diferite, montați întotdeauna bucata mai subțire de lemn pe10ste cea mai groasă. Alegeți un cui de 2,5-3 ori mai lung decât grosimea bucății mai subțiri.
  • Dacă există cel mai mic risc de a despica lemnul – iar acest lucru este valabil pentru orice lemn de esență tare – executați cu burghiul găuri de pornire. Alegeți un burghiu cu un diametru mai mic decât corpul cuiului.
  • Când doriți să bateți mai multe cuie ovale în linie dreaptă, evitați să le bateți în lungul aceleiași fibre a lemnului, fiindcă presiunea acumulată pe care o exercită cuiele va despi­ca lemnul in lungul acelei fibre.
  • Reduceți riscul de despicare a lemnului provocat de cuiele rotunde de sârmă tocin- du-le vârfurile până când devin netede. Această suprafață netedă va rupe fibrele lem­nului în loc să le împingă lateral.
  • Măriți puterea de prindere a unui cui bă- tându-l oblic față de suprafață.
  • Pentru o putere de prindere chiar mai mare, folosiți cuie suficient de lungi pentru a penetra lemnul pe toată grosimea sa, după care îndoiți-le capetele. Dacă este vorba de două bucăți de lemn de grosimi similare, ba­teți cuie de pe ambele laturi ale îmbinării și îndoiți-le apoi pe amândouă.
  • Pentru a îngropa cuiele în lemn, folosiți un poanson pentru cuie și un ciocan. In locurile în care este dificil să așezați pe poziție știftu- rile sau țintele mici, folosiți o unealtă de prin­dere magnetică a știfturilor, carele va susține, permițându-vă să le poziționați corect. Ba- teți-le apoi cu un ciocan subțire.
  • Evitați să bateți cuie fibrele de la marginea unei bucăți de lemn. Dacă acest lucru este inevitabil, bateți cuie din unghiuri opuse, pentru o mai mare putere de prindere, și folosiți clei pentru lemn.

Scoaterea cuielor Acolo unde floarea cuiu­lui este vizibilă, ridicați-o puțin cu un dispo­zitiv de scos capse, cu o daltă veche sau cu cârligul de Ia coada unui clește de duigherie, până când puteți introduce sub floare gheara unui ciocan de cuie. Protejați lemnul cu o bu­cată subțire dc deșeu de lemn pe care să o așe­zați sub uneltele de smuls.

În cazul in care cuiul este îndoit, îndreptați porțiunea îndoită cu o daltă veche și cu un clește, până când puteți introduce sub el cio­canul de cuie pentru a-l extrage. În cazul în care cuiul și-a pierdut floarea, scoateți-l afară

folosind clești de dulgherie.

În cazul în care cuiul este ascuns, scobiți cu dalta lemnul din jurul acestuia până când îl puteți apuca cu cleștele. Pentru a evita să deteriorați piesele decorative din lemn, de exemplu galeriile de perdele, este uneori mai bine să extrageți piesa din lemn de pe piroane­le cu cap rombic, lăsându-le în perete pentru a putea fi scoase cu cleștele. Piroanele cu cap rombic sunt însă atât de greu de îndepărtat încât s-ar putea să fiți nevoiți să le rupeți capul prin răsucire cu ciocanul de cuie și să le împingeți corpul înăuntru, dincolo de suprafață.

Leave A Comment